DOWNLOAD CV

Download fremtidens udviklers CV
20-08-2013
CV-Laurits West - Udvikler.pdf
Et CV (Curriculum Vitæ) er altid et værk
under bearbejdning (ligesom min side), så derfor
vil jeg ikke garantere at mit CV (Online og PDF) er ajourført
med mine nyeste kompetencer, projekter, kurser olign.

Det kan være svært at finde tid til evig travl og hektisk hverdag, både professionelt og privat.
Tag derfor gerne udgangspunk i mit eksisterende CV, og hvis De finder det interessant så er De velkommen til at
kontakte mig for yderligere information eller spørgsmål.
Jeg vil forsøge at holde både mit online og offline (PDF) CV opdateret, men hvis De efter gennemlæsning har behov for en eller flere kompetencer som ikke er nævnt
(og min umiddelbare profil ellers passer) er du velkommen
til at kontakte mig for at høre om det er noget jeg kan,
men ikke har fået opdateret.

ÅBEN CV : Åbnes mit CV oftest direkte i browseren
DOWNLOAD CV : Browseren spørg hvad du ønsker at gøre